יום ב', טו’ בשבט תשע”ט
דף הבית מודל איכות חיים ותמיכות הווי ביה"ס מרחבי כיתות חדר מורים יצירת קשר

תקנון משמעת בית הספר הינו מוסד חינוכי שמטרתו לקדם את הישגי תלמידיו בתחומים האקדמאיים, הרגשיים, והחברתיים. על מנת לממש מטרות אלו יש לטפח בבית הספר אורח חיים מיטבי בו נשאף לשפר את איכות חייהם של התלמידים ולחנכם להיות אזרחים טובים. הכללים, ודרכי האכיפה, משקפים את אמונת בית הספר כי סביבה חינוכית ברורה וחד משמעית חיונית ל: -ניהול תקין ויעיל של בית הספר. -הטמעת נורמות התנהגותיות לאיפוק, ליחס אנושי ולאחריות. -הבטחת רמת ביטחון ומוגנות גבוהה. -שיתוף פעולה ודיאלוג מתמיד בין באי בית הספר. נהלי התנהגות קווים אדומים -עזיבת השטח המוגדר של ביה"ס ללא אישור. -סיכון עצמי וסיכון אחרים. -פגיעה פיזית באחר. במקרה של הפרת אחד מהמקרים שהוזכרו לעיל ינקטו מספר צעדים: 1. קיום שיחת רפלקציה עם כל המעורבים. השיחה תנוהל ע"י מחנכות התלמידים. מנהלת ביה"ס ו/או מנהלי שכבה יהיו נוכחים בה. מטרת השיחה היא להבין את השתלשלות האירוע וחשיבה על דרכי התמודדות. 2. יש לתעד את השיחה ולתייקה בתיק האישי של התלמידים. 3. עזיבת שטח ביה"ס ללא אישור, סיכון עצמי או אחרים באופן ממשי או פגיעה פיזית באיש צוות או תלמיד אחר תביא להשעיה מידית ליום אחד, ללא מכתב אזהרה. 4. הורי התלמידים יעודכנו לגבי האירוע ע"י מחנכות התלמידים מיד עם תום הלימודים. 5. במקרה החוזר על עצמו התלמיד יקבל מכתב השעיה ליותר מיום אחד. התלמיד יקבל משימות לימודיות לביצוע בזמן זה. 6. יש לזמן את הורי התלמיד לשיחה עם צוות הכיתה, מנהלת ביה"ס ו/או מנהלי השכבה ונציג של צוות טיפולי (במידה וניתן) איסור כלי נשק: על פי חוזר מנכ"ל משרד החינוך יש איסור מוחלט לשאת ולהחזיק כלי נשק כגון: סכינים או כלים חדים ומסוכנים, מכשירי שוק חשמלי, גז מדמיע ועוד. כלי המסכן את שלום הציבור יוחרם ויוחזר רק להורי התלמיד. אם קיים חשד לקיומו של כלי אסור בכתה או בביה"ס רשאית מנהלת בית הספר לבקש מהתלמידים לרוקן את תיקיהם וכיסיהם. תלמיד שיסרב להוראות אלו יטופל משמעתית. שמירה על כבוד האדם בית הספר מאמין כי התנהגות מכבדת סבלנית וסובלנית לאחרֵ היא תנאי הכרחי להתנהלות תקינה של חברה וההשתלבות בה. אלימות פיזית: במקרה והתלמיד יהיה מעורב בתקרית אלימות פיזית בין תלמידים ינקטו הצעדים הבאים: 1. קיום שיחת רפלקציה עם כל המעורבים. השיחה תנוהל ע"י מחנכות התלמידים. מנהלת ביה"ס ו/או מנהלי שכבה יהיו נוכחים בה. מטרת השיחה היא להבין את השתלשלות האירוע וחשיבה על דרכי התמודדות אחרים. 2. יש לתעד את השיחה ולתייקה בתיק האישי של התלמידים. 3. מחנכות התלמידים יחד עם מנהלת ביה"ס או מנהלי השכבה ידונו על תגובה ויעדכנו את התלמידים עד סוף היום. 4. הורי התלמידים יעודכנו לגבי האירוע והתגובה ע"י מחנכות התלמידים מיד עם תום הלימודים. 5. בפעם הראשונה של אלימות או כאשר יש פער של יותר מחודשיים בין אלימות אחת לשנייה- התלמיד אשר עבר על הנהלים יקבל מכתב אזהרה לפני השעיה. 6. במקרים החוזרים על עצמם התלמיד יקבל מכתב השעיה ליום אחד. התלמיד יקבל משימות לימודיות לביצוע ביום זה. 7. יש לזמן את הורי התלמיד לשיחה עם צוות הכיתה, מנהלת ביה"ס ו/או מנהלי שכבה ונציג של צוות טיפולי (במידה וניתן) אלימות מילולית כלפי איש צוותבמקרה ותלמיד יקלל או יתנהג בחוצפה כלפי איש צוות ינקטו הצעדים הבאים: 1. קיום שיחת רפלקציה. השיחה תנוהל ע"י מחנכות התלמיד ואיש הצוות שכלפיו הופנה היחס המזלזל. מנהלת ביה"ס ו/או מנהלי שכבה יהיו נוכחים בה. מטרת השיחה היא להסביר את חומרת המעשה. 2. מחנכות התלמיד יחד עם מנהלת ביה"ס ו/או מנהלי שכבה ידונו על תגובה ויעדכנו את התלמיד עד סוף היום. 3. התלמיד יקבל מכתב אזהרה לפני השעיה. (יש לתייק העתק בתיק האישי, לשלוח את המקור להורים ולוודא שהטופס הוחזר חתום) 4. התלמיד יתנצל בפני איש הצוות. 5. קיום עבודה חינוכית. 6. הורי התלמידים יעודכנו לגבי האירוע ע"י מחנכות התלמיד מיד עם תום הלימודים. 7. במקרים החוזרים על עצמם התלמיד יקבל מכתב השעיה ליום אחד. התלמיד יקבל משימות לימודיות לביצוע ביום זה. 8. יש לזמן את הורי התלמיד לשיחה עם צוות הכיתה, מנהלת ביה"ס ו/או מנהלי שכבה ונציג של צוות טיפולי (במידה וניתן). אלימות מילולית או התגרות חוזרת כלפי תלמיד. במקרה של אלימות מילולית או התגרות חוזרת כלפי תלמיד אחר ינקטו הצעדים הבאים: 1. קיום שיחת רפלקציה בין כל המעורבים. השיחה תנוהל ע"י מחנכות התלמידים. מנהלת ביה"ס ו/או מנהלי שכבה יהיו נוכחים בה. מטרת השיחה היא להבין את השתלשלות האירוע וחשיבה על דרכי התמודדות אחרים. 2. מחנכות התלמיד יחד עם מנהלת ביה"ס ו/או מנהלי שכבה ידונו על תגובה ויעדכנו את התלמידים עד סוף היום. 3. קיום עבודה חינוכית עם התלמיד הפוגע. 4. הורי התלמידים יעודכנו לגבי האירוע והתגובה ע"י המחנכת מיד עם תום הלימודים. 5. במקרים החוזרים על עצמם על אף העבודה החינוכית צוות הכיתה יחד עם הצוות הניהולי והצוות הטיפולי יחשבו על דרכי התמודדות אחרים. במידת הצורך, יש לזמן את הורי התלמיד לשיחה עם צוות הכיתה, מנהלת ביה"ס ו/או מנהלי שכבה ונציג של צוות טיפולי (במידה וניתן). הימנעות מעישון מתוך שמירה על בריאות אישית ועל בריאות התלמידים האחרים, חל איסור לעשן בשטח בית הספר או בהסעות. במידה ותלמיד ייתפס מעשן ינקטו כלפיו הצעדים הבאים: 1. קיום שיחת רפלקציה. השיחה תנוהל ע"י מחנכות התלמידים ומנהלת ביה"ס ו/או מנהלי שכבה יהיו נוכחים בה. מטרת השיחה היא להסביר את חומרת המעשה. 2. מחנכות התלמידים יחד עם מנהלת ביה"ס ו/או מנהלי שכבה ידונו על תגובה ויעדכנו את התלמידים עד סוף היום. 3. התלמיד יקבל מכתב אזהרה לפני השעיה (יש לתייק העתק בתיק האישי, לשלוח את המקור להורים ולוודא שהטופס הוחזר חתום) 4. הורי התלמידים יעודכנו לגבי האירוע והתגובה ע"י מחנכות הכיתה מיד עם תום הלימודים. 5. במקרים החוזרים על עצמם התלמיד יושעה ליום אחד. התלמיד יקבל משימות לימודיות לביצוע ביום זה. שמירה על כללי הבטיחות בבניין - יש להקפיד על תנועה זהירה בתוך הבניין: יציאה וכניסה, עליה וירידה במדרגות, – הימנעות מטיפוס על חלונות, סגירה ופתיחה זהירה של חלונות ודלתות. בהפסקות - יש להימצא בשטח המוגדר של בית הספר. יש להימנע מזריקת אבנים, טיפוס על עצים ו/או מבנים וזריקת כדור העלולה לסכן אחרים. בהסעות - כל התלמידים ימתינו במתחם בית הספר בלבד, בתוך הכיתות. יש לצאת להסעה רק לאחר שאיש הצוות שהוא תורן ההסעות, קרא לתלמידי ההסעה ובליווי איש צוות. תלמידים עצמאיים יצאו משטח בית הספר רק לאחר הצלצול של תום הלימודים. התלמידים יקפידו על עליה וירידה בטוחה בהסעה. בהגעה לבית הספר יש להיכנס ישירות לשטח בית הספר. בזמן ההסעה - חובה על התלמידים לחגור חגורת בטיחות. יש להתנהג בצורה רגועה ומכבדת את הנהג ושאר הנוסעים. יש להימנע מלהוציא ראש או ידיים מן החלונות. נתיב הנסיעה יקבע על פי הנהג/חברת ההסעות ולא על ידי התלמידים. * במקרה ומתעוררת בעיה יש לפנות למורה התורן. שחרור תלמידים: בית הספר אחראי על שלומם וביטחונם של התלמידים ולכן תלמיד לא רשאי לעזוב את תחומי בית הספר ללא אישור מפורש וכתוב שישלח מההורים בתחילת היום. במידה ותלמיד נוסע אל תלמיד אחר לאחר שעות הלימודים יש לשלוח אישור מההורים של התלמיד המתארח ושל התלמיד המארח. כמו כן באחריות ההורים לוודא כי יש מקום בהסעה של התלמיד המארח וכי חברת ההסעות מאשרת עליה של תלמיד אחר להסעה. * יציאה מתחומי בית הספר ללא אישור משמעותה חציית קו אדום. נוכחות: על התלמיד להקפיד על נוכחות בבית הספר ועל השתתפות בשיעורים ובכל הפעילויות המתקיימות כולל אלו הנעשות מחוץ לכותלי בית הספר. כמו כן, על התלמיד להיכנס לכיתה עם הצלצול. היעדרויות מפעילויות בית ספרית או משיעורים תגרע מציונו של התלמיד. היעדרות בגין מחלה המלווה באישור רופא לא יובאו בחשבון בהיעדרויות של התלמיד. הופעה נקייה ומסודרת יש להקפיד על הופעה נאותה התואמת את דרישות ביה"ס: שלמה חלקה, עם סמל מוטבע של בי"ס "בית אקשטיין". בחורף סווטשרט בצבע חלק T חולצה עם סמל מוטבע של ביה"ס. הסווטשרט יהיה הבגד העליון. חולצות בטן, חולצות גזורות וגופיות אסורות. חל איסור להגיע עם מכנסיים קצרים. כפכפי ים או נעלי אצבע אסורים. על התלמיד להיות בתלבושת במשך כל שעות הלימודים. תלבושת ספורט: שלמה חלקה, עם סמל מוטבע של בי"ס "בית אקשטיין". מכנסי ספורט, נעלי ספורט T חולצת בלבד. בחורף אימונית. המעבר למגרש הספורט ולאולם הספורט יתבצע במרוכז בנוכחות –מורי הספורט בלבד. במהלך שיעורי ספורט יש להתעמל ללא תכשיטים. לא תינתן האפשרות להשתתף בשיעורי הספורט ללא תלבושת מתאימה. אי הגעה עם תלבושת מתאימה לאורך זמן תגרור הורדה בציון ו/או טיפול משמעתי אחר, לפי הצורך. ניקיון ושמירה על רכוש בית הספר: תלמיד שיפגע ברכוש בית הספר (לכלוך, קשקוש או השחתה) יחויב לנקות או לתקן במידה והדבר אפשרי, או שהוריו יחוייבו לשלם את עלות הנזק. חדר מורים, מזכירות ביה"ס ועוד : הכניסה לחדר מורים, מזכירות ביה"ס, חדר מנהלת, חדרי מנהלי שכבה, חדרי ספח, חדר מחשבים, חדר בישול וחדרי תרפיות באישור וליווי איש צוות בלבד. טלפונים ניידים: הטלפון הנייד יישאר בתוך התיק כבוי במהלך שיעור או כל פעילות בית ספרית אחרת. תלמיד שיעבור על הנחיה זו תינתן אזהרה. במקרים החוזרים על עצמם - הטלפון יילקח ויוחזר סוף היום. במקרים קיצוניים - איסור הבאת טלפון נייד לבית הספר. צילום באמצעות הטלפון הנייד במהלך השהייה ביום הלימודים בבית הספר אסור בהחלט על פי החוק. תלמיד שיעבור על כלל זה ינקטו כלפיו צעדים משמעתיים. חפצי ערך: בית הספר לא יישא בכל אחריות שהיא בנוגע לחפצי ערך מכל סוג ומין שהוא. חפצי ערך וכסף יהיו באחריות התלמיד בלבד. מזון ומשקאות: על התלמיד להגיע לביה"ס עם ארוחה בריאה ומזינה ובקבוק מים, על מנת לסייע לתלמיד להתרכז במהלך הלימודים. בית הספר אינו אחראי לספק כריכים למי שלא יביא עימו. יש להימנע מלעיסת מסטיקים במהלך השיעורים והפעילויות, אלא באישור איש צוות. יש להשליך את המסטיק לפח ולהימנע מהדבקתו במקומות אחרים. הן בשטח ביה"ס והן בפעילויות חל איסור לשתות משקאות אנרגיה (XL,ENERGY )מחוץ לבית הספר. קיום שיחה אישית עם איש צוות. תלמיד המעוניין לנהל שיחה אישית עם איש צוות (מחנך, ע. הוראה, מורה מקצועי, מנהלת ביה"ס, מנהלי שכבה, עו"ס או/ו תרפיסטית)יפנה אל איש הצוות בבקשה זו, בצורה מכבדת, בכתב או בע"פ. על איש הצוות לפנות זמן לקיים שיחה זו, לא יאוחר מ -3 ימים מיום הפניה. יש להתחשב בלוח הזמנים ובבקשתו של התלמיד, אך זמן הפגישה ייקבע ע"י איש הצוות. במידה והשיחה מתנהלת בזמן שיעור יש לתאם עם מחנכות הכיתה. מורה שמקיים שיחה על חשבון שיעור חייב לוודא כי קיים איש צוות אחר בכיתה ולהשאיר חומר לימוד לכיתה. ערעור על תגובה של איש צוות (עונשים, השעיות וכדומה)תלמיד אשר מעוניין לערער על תגובה שניתנה לו על ידי איש צוות יגיש מכתב מסודר ומפורט תוך נימוק טענותיו, מדוע הוא מעוניין לערער על התגובה שניתנה. על איש הצוות לתאם פגישה אשר יהיו נוכחים בה: התלמיד, מחנך / ע. הוראה של התלמיד, מנהלת בית הספר ו/או מנהלי שכבה. במידת הצורך יש לצרף לשיחה אנשים נוספים כגון הורים וצוות טיפולי.במהלך הפגישה תינתן אפשרות לתלמיד לנמק ולהסביר את טענותיו בע"פ. בתום הפגישה אנשי הצוות ידונו בבקשתו של התלמיד ללא נוכחותו ויעדכנו אותו לגבי החלטתם עוד באותו היום או למחרת בבוקר, לכל המאוחר. יש לתעד את השיחה כולה ולתייקה בתיק האישי של התלמיד. כמו כן יש לתעד בכתב את החלטת הצוות על הערעור.

 
 
לוח חודשי
אקטואליה
לוח צלצולים
לוח חופשות תשע"ז
מוגנות ברשת
מודל איכות חיים ותמיכות
חגים ומועדים
תערוכות
מגמות בבית הספר
הטיפים שלנו
דברים שרואים משם לא רואים מכאן
מרחבי כיתות
הווי ביה"ס
ארכיון
ניהול איכות
מועצת תלמידים
ספריה
לוח מבחנים
מגמות בחינוך הטכנולוגי
למידה בשעת חירום